Geschiedenis

Meer dan 150 Jaar Muzikaal Erfgoed in Zedelgem

Een muzikale reis door de geschiedenis van Zedelgem, mogelijk gemaakt door Bertrand Denys, de voorzitter van Heemkundige Kring “Pastoor Ronse”.

De Tijdsduiding: 1833 – 1854

In de vroege jaren kende Zedelgem onder burgemeester Franciscus Hatse een bloeiende periode van muzikale harmonie met de Philharmonie, een gezelschap met 30 leden. Deze bezielde muziekbeoefening eindigde met het overlijden van de burgemeester in 1854.

Terug Naar de Noten: 1881 – Heden

De muzikale vibraties kwamen terug in 1881 met de Société des Fanfares Ste Cecilia, gesticht in café St Joseph door Joseph Deketelare. Barons Alfred en Raoul de Vrière gaven financiële steun, en in 1909 ontstond de Fanfare Zedelgem als reactie op het liberale karakter. In 1919 bracht Aimé Vyncke, een oorlogsveteraan en leraar, de muzikanten weer bij elkaar, zonder politieke scheidslijnen.

Een Nieuwe Harmonie: 1923 – 2011

Na enkele verschuivingen kreeg de fanfare de naam Kunst en Vermaak in 1928. Ondanks interne strubbelingen floreerde de vereniging onder leiding van Leon Claeys en later Maurice Haesaert. Het jaar 1972 markeerde een keerpunt met de oprichting van een majorettekorps en drumband. De periode van 1983 tot 2011 bracht groei en erkenning, met de viering van het 125-jarig bestaan in 2009. Maurice Haesaert droeg eind 2011 de voorzittersfakkel over aan Brigitte Himpens.

Muzikale Klanken in het Heden: 2012 – Heden

Met Brigitte Himpens als voorzitter zet Kunst en Vermaak haar muzikale reis voort in het heden, met een rijke geschiedenis die de harten van Zedelgem blijft verrijken. 🎶Lees hier de uitgebreide historie van Kunst & Vermaak Zedelgem.